נסיון ראשון

העולם מתחלק לשניים. אלה שמחלקים את העולם לשניים ואלה שלא מחלקים את העולם לשניים (סר קן רובינסון). אני נמנה עם אלה שמחלקים. אני מחלק את העולם לB2C ולB2B.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s